Over ons

Initiatiefnemers

De Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao (UoC) heeft het initiatief genomen om een “Canon van de Geschiedenis van Curaçao” op te stellen. Het Nationaal Archief Curaçao, vertegenwoordigers uit het middelbaar onderwijs en andere deskundigen hebben zich bij dit initiatief aangesloten. Tezamen hebben zij een “canoncommissie” opgericht, waar inmiddels ook de Fundashon Material pa Skol (FMS) deel van uitmaakt. Het Prins Bernhard Cultuur Fonds Caribisch gebied heeft het project ondersteund.

Waarom een “Canon”?

Staf en docenten van de Algemene Faculteit  (AF) van de UoC constateren dat studenten vaak onvoldoende kennis hebben van de geschiedenis van Curaçao. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat burgers een goed beeld moeten hebben van de geschiedenis van hun land, zodat zij op verantwoorde manier kunnen deelnemen aan het politieke en sociale leven, heeft de AF besloten om hieraan een bijdrage te leveren door een lijst op te stellen met onderwerpen uit de geschiedenis van Curaçao waar alle burgers kennis van zouden moeten hebben. Deze onderwerpen zouden met alle leerlingen, zowel in het primair als het secundair onderwijs, besproken kunnen worden. Deze gezamenlijke kennis van alle burgers van Curaçao zou de basis moeten vormen van versterkt burgerschap.

De AF heeft de “canoncommissie” verzocht om deze lijst samen te stellen. De commissie heeft haar taak inmiddels volbracht en heeft een lijst met 50 onderwerpen opgesteld.

Wat is een “Canon”?

Een lijst met 50 “vensters”, die gezamenlijk een goede doorkijk bieden op de geschiedenis van Curaçao. Dit zijn slechts “etalages” waarin 50 onderwerpen in het kort (ca. 400 woorden) ‘geëtaleerd’ worden. De bedoeling van deze lijst is uitsluitend om structuur aan te brengen in het lesprogramma. De canon wordt niet gekenmerkt door politieke of ideologische motieven en geeft ook geen inhoudelijke richtlijnen. De leden van de commissie hebben tijdens hun werkzaamheden steeds voor ogen gehad dat de canon uitsluitend tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het onderwijs. Het kan zowel voor het voortgezet onderwijs worden gebruikt als ook voor studenten van de universiteit.

 

Samenstelling van de commissie (in alfabetische volgorde)

Dr. R. M. Allen, antropoloog, part-time docent AF

Drs. E. Baetens, voormalig docent aardrijkskunde en medewerker van de FMS

Drs. W. Kamps, voormalig stafmedewerker van de Algemene Faculteit

Drs. M. Scriwanek, directeur van het Nationaal Archief

Drs. R. Sille, voormalig docent geschiedenis en rector van het KAP

Drs H. Vlinkervleugel, voorzitter van de vereniging van geschiedenisdocenten op Curaçao

Drs. I. Witteveen, ex-directeur van het NAAM, voormalig medewerkster FMS

 

Het Canon project wordt ondersteund door:

De University of Curaçao

Het Nationaal Archief Curaçao

De Fundashon Material pa Skol

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied

 

 

 

Met bijdragen van

1 Claudia Kraan De oorspronkelijke bewoners
2 Erwin Gibbes De Spaanse periode
3 Han Jordaan Verovering van Curaçao door de WIC
4 Hans Vlinkervleugel Nieuwe bewoners in de zeventiende eeuw
5 Charles do Rego De slavenhandel en slavernij
6 Charles do Rego Slavernijverzet
7 Charles do Rego Tula
8 Ronnie Severing Papiamentu
9 Han Jordaan Curaçao rond 1800
10 Michael Newton De ontwikkeling van Willemstad
11 Eddy Baetens De ontwikkeling van bewoning buiten Willemstad
12 Ieteke Witteveen Brion, Piar, Bolivar
13 Eddy Baetens Het plantagesysteem op Curaçao
14 Rose Mary Allen De afschaffing van de slavernij
15 Nolda Römer De opbouw van de samenleving in de negentiende eeuw: de verschillende bevolkingsgroepen
16 Gerda Gehlen Gebouwen
17 Francois van der Hoeven De verdediging van Curaçao
18 Rose Mary Allen Werkgelegenheid en emigratie tussen 1863 en 1920
19 Eddy Baetens Mijnbouw
20 Margo Groenewoud De komst van de religieuze ordes uit Nederland en hun betekenis
21 Max Scriwanek De komst van de olie-industrie
22 Charles do Rego De nieuwe immigranten op Curaçao vanaf het begin van de twintigste eeuw
23 Dimitri Cloose De haven
24 Frank Quirindongo De arbeidersbeweging
25 Erwin Gibbes De tweede wereldoorlog
26 Eugene Boeldak Dr. M.F. da Costa Gomez
27 Gilbert Cijntje Algemeen kiesrecht
28 Nolda Römer Het statuut
29 Margo Groenewoud De jaren zestig – een sfeer van verandering
30 Luis Römer Mei 1969
31 Su Girigorie Vrouwenemancipatie
32 Rose Mary Allen De culturele dynamiek in de jaren zeventig
33 Max Scriwanek Vertrek van Shell, komst en vertrek PDVSA
34 Eugene Boeldak De staatkundige ontwikkelingen vanaf het statuut tot 10 oktober 2010
35 Charles do Rego Van ‘Oil as King’ tot ‘Tourism as King’
36 Etienne Sillie Sport – een klein eiland met grote sportlieden -Andrew Jones
37 Nel Casimiri Kunst en cultuur in de twintigste eeuw
38 Ieteke Witteveen Carnaval
39 Eddy Baetens Water
40 Ieteke Witteveen Elis Juliana en Pater Brenneker
41 Ronald Donk Het onderwijs op Curaçao
42 Nolda Römer De pluriforme samenleving
43 Michelle da Costa Gomez Omgaan met de natuur
44 Rose Mary Allen Religie en religieuze vieringen
45 Martin van den Blink De relatie met Venezuela
46 Margo Groenewoud Het leven van Curaçaoenaars in de diaspora
47 Hans Vlinkervleugel De andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen
48 Max Scriwanek De ontwikkeling van de telecommunicatie
49 Sharnon Isenia Transport
50 Renske Pin Media