Lesbrieven

Het is de bedoeling om deze Canon voor educatieve doeleinden te gebruiken.

De tweede fase van het “Canon Project” bestaat uit het vertalen naar een Papiamentu versie van de Venster-teksten. Ook is het de bedoeling ‘verdiepingsteksten’ bij de venster-onderwerpen te introduceren en lesbrieven aan de onderwerpen te koppelen. Hieronder zijn al de volgende lesbrieven toegevoegd over de onderwerpen “Statuut” en vier lesbrieven over de Tweede Wereldoorlog. Ze staan ook op de desbetreffende vensterpagina.

 

Lesbrief Statuut_LR

WOII_Lesbrief Oorlogslachtoffers

WOII_Lesbrief Economie en Bestuur

WOII_Lesbrief Militaire Zaken

WOII_Lesbrief Dagelijks leven in WOII