Rechten

De teksten binnen de 50 vensters zijn gepubliceerd met toestemming van de auteurs en kunnen zonder voorafgaande toestemming ‘hergebruikt’ worden, mits de bron en auteur vermeld worden. De Canoncommissie heeft voor de illustraties bij de vensters voor het merendeel gekozen voor collecties uit het Nationaal Archief Curaçao en voor zover het andere collecties betreft heeft ze gepoogd de rechthebbende op te sporen en toestemming gevraagd om de illustraties te mogen gebruiken voor deze Canon. De bron van de illustraties staan vermeld. Bij een aantal illustraties is het echter niet gelukt de rechthebbende op te sporen. Indien u meent rechthebbende te zijn van een van de illustraties die in deze Canon zijn gebruikt, kunt u contact opnemen met het Nationaal Archief Curaçao of de University of Curaçao. Het ‘hergebruik’ van de illustraties in deze Canon is tevens gebonden aan de regels waarover u hier meer kunt lezen.