42. De pluriforme samenleving

De bevolking van Curaçao groeide van het aantal van 33.361 in 1915 tot 118.858 in 1955. Deze enorme groei kwam doordat de olieraffinaderij behoefte had aan personeel. De raffinaderij begon werkkrachten te importeren naar gelang de activiteiten van het bedrijf toenamen. Rond het jaar 1922 kwamen werklieden uit de Bovenwindse eilanden, Aruba en Bonaire gevolgd door de Engelstalige Caribische arbeiders. Deze laatsten werden binnen de raffinaderij ingezet als chauffeur, portier en bewaker. Ten aanzien van de lokale bevolking bestond bij de raffinaderij het vooroordeel dat zij niet geschikt waren voor werkzaamheden binnen de raffinaderij, zodoende werden zij ingezet om te werken bij onderaannemers of als havenarbeiders. Chinezen, Bonairianen en Sabanen werden ingezet op de olietankers. De blanke, Europese Nederlanders waren in de eerste plaats employés van de Shell maar er waren ook enkele arbeiders.

Door de groei van zowel de economie als de bevolking moest de overheid haar diensten uitbreiden en zo ook het ambtenarenapparaat. Politiemannen, onderwijspersoneel, geestelijken en diverse professionelen werden vanuit Europa hier ingezet.  Surinamers werkten zowel als arbeiders en employés bij de raffinaderij maar velen ook als onderwijzers. Venezolanen, Colombianen en ook Portugezen uit Madeira werden binnengehaald als oliearbeiders. De Portugezen werkten ook als straatveger, ijscoman, tuinman en als landbouwer bij de lokale tuinbedrijven. Libanezen, vormden een belangrijke handelsgroep. De eerste Libanezen kwamen hier voor de komst van de olieraffinaderij en hielden zich bezig met de verkoop huis aan huis.

In 1926 kwamen de Askenazische Joden, gevlucht voor de vervolgingen in Midden- en Oost-Europa en gingen zich bezighouden met handel in luxegoederen zoals modekleding, juwelen en huishoudelijke artikelen. Indiërs, kwamen naar Curaçao om te participeren in de detailhandel, vooral door de bloei van de toeristenindustrie.Was de samenleving vroeger duidelijk te verdelen in blanken, kleurlingen en zwarten, nu werd de situatie complexer. De immigranten waren van verschillende nationaliteiten, culturen, talen en godsdiensten. De verdeeldheid werd geaccentueerd door de aangewezen woonplaatsen, type werk waarvoor arbeiders ingezet werden en de sociale afstand tussen de groepen.

 

Afbeelding uit vensteroverzicht: pluriforme samenleving geïllustreerd met mensen in Punda, jaren vijftig. Nationaal Archief Curaçao, collectie Fischer.

Foto boven: pluriforme samenleving geïllustreerd met mensen op de Emmabrug in september 1958. Nationaal Archief Curaçao, collectie Fischer.